Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme, kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietoja. Olemme sitoutuneet suojaamaan palveluiden käyttäjien yksityisyyttä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Verkkosivun osoite: https://meeting.timeworks.fi

Rekisterinpitäjä
Mercantus Oy

Yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa voit ottaa
Maija Aho, maija.ahomercantus.fi, 09 4257 9600

Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasyhteydenotot sivustolta. Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu ja lakisääteiset velvoitteet.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste, kerättävät tiedot
Kerättävien henkilötietojen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito sekä asiakkaiden suuntaan tapahtuva viestintä. Tiedot asiakasyhteydenottoa varten kerätään yhteydenottolomakkeella. Käsiteltäviä tietoja ovat yritys, nimi, sähköposti, puhelinnumero ja asiakkaan vapaamuotoinen viesti. Tiedot lähetetään lomakkeen kautta eteenpäin sähköpostilla.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on mahdollisuus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja tietoja voidaan oikaista tarvittaessa.

Evästeet
Keräämme anonyymiä tilastotietoa Google Analytics -palvelun avulla. Google Analytics kerää tietoa sivuston kävijöiden liikkeistä. Tätä työkalua hyödynnämme muun muassa sivuston liikenteen seuraamiseen.

Henkilötietojen luovutus kolmansille osapuolille.
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Rekisterinpitäjä ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kunnes yhteydenottoon liittyvät asiat on käsitelty. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin ilman erillistä suostumusta.